Fødeavdelingen Ahus

Nye Ahus åpner dørene - Dagen.no. Trygt bytte til billigere medisiner gir behandling til flere .... Jordmødre advarer mot lav bemanning: Kvinne måtte føde alene .... Nye Ahus åpner dørene - Dagen.no. AHUS , FØDEAVDELING - Fødeavdelingen skal kutte 5,9 årsverk. Ahus satser på god kommunikasjon med pasientene - Akershus .... Romerikes Blad - – Jordmødre gruer seg til å jobbe i sommer